Friday, December 16, 2016

วิธีค้นหาอีเมลที่มีขนาดต่างๆใน Gmailสำหรับท่านที่ใช้ Gmail และเคยประสบปัญหาพื้นที่เต็ม แล้วต้องการลบอีเมลที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้มีพื้นที่ว่างกลับคืนมา แต่ไม่ทราบว่าจะค้นหาอีเมลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างไร สามารถทำได้โดยใช้คำค้นหาว่า larger_than: ตามด้วยขนาดของอีเมล เช่น larger_than: 5mb 

นอกจากนี้แล้ว หากต้องการค้นหาอีเมลที่มีขนาดเล็กกว่าก็ให้ใช้คำค้นหาว่า small_than: ตามด้วยขนาดของอีเมล เช่น smaller_than: 1mb 

หรือจะใช้ทั้ง 2 คำร่วมกันก็ได้เช่น larger_than:500kb smaller_than:1mb เป็นการค้นหาไฟล์ที่มีขนาดระหว่าง 500kb-1mb เป็นต้น

เทคนิคการ Restart เบราเซอร์ Chrome ในคลิกเดียวโดยการใช้ Bookmark

หากคุณเป็นผู้ที่ต้อง Restart เบราเซอร์ Chrome บนคอมพิวเตอร์บ่อยๆเนื่องจากเครื่องมีหน่วยความจำไม่เพียงพอหรือต้องการทดลองบางสิ่งบางอย่างแล้วละก็ คุณสามารถสร้าง Bookmark เพื่อใช้ในการ Restart ได้อย่างง่ายๆดังนี้
1. เปิดเบราเซอร์ Chrome ขึ้นมา
2. ให้กดปุ่ม Ctrl และ D พร้อมกัน (สำหรับเครื่องที่ใช้ Windows) หรือ Cmd และ D พร้อมกัน (สำหรับเครื่อง Mac)
3. ช่องชื่อ Bookmark ให้ใส่ว่า Restart Chrome 
4. คลิกที่ปุ่ม Edit (แก้ไข) แล้วพิมพ์ว่า chrome://restart ที่ช่องใส่ URL 
5. คลิกที่ปุ่ม Save (บันทึก)

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการ Restart เบราเซอร์ Chrome ก็เพียงแต่คลิกที่ Bookmark ที่ชื่อ Restart Chrome นี้