Friday, November 13, 2015

เทคนิคในการตั้งเวลาเพื่อส่งอีเมลจาก Gmail สำหรับผู้ใช้เบราเซอร์ Chrome

คุณสามารถตั้งเวลาส่งอีเมลในวันและเวลาที่คุณต้องการแม้ว่าคุณจะไม่ได้ Online ในขณะนั้น

ขั้นตอนในการตั้งเวลาส่งอีเมลจาก Gmail

1. ไปที่ Chrome Webstore และติดตั้งใช้งานส่วนขยายที่ชื่อ Boomerang

2. กลับเข้ามาในกล่องจดหมายของ Gmail ของคุณ (คุณอาจต้องกดปุ่ม F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ)

3. คลิกปุ่ม 'เขียน' และเขียนอีเมลของคุณ

4. ที่ด้านล่างของหน้าต่างให้คลิก "Send Later" และเลือกวันเวลาที่คุณต้องการจะส่งอีเมล

5. คลิก "Schedule" เพื่อบันทึกการตั้งเวลา

หมายเหตุ: คุณสามารถคลิกที่โลโก้ Boomerang ที่มุมขวาบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์ Chrome ของคุณเพื่อดูและแก้ไขการตั้งเวลาส่งอีเมลของคุณ

นอกจากนั้นแล้วคุณยังสามารถตรวจสอบว่าผู้รับอีเมลของคุณได้เปิดอ่านอีเมลแล้วหรือไม่