Wednesday, January 4, 2017

วิธีค้นหาอีเมลที่มีไฟล์แนบ (Attachment) แบบต่างๆสำหรับท่านที่ใช้ Gmail และต้องการหาอีเมลที่มีไฟล์แนบแบบต่างๆ แต่ไม่ทราบว่าจะค้นหาอีเมลเหล่านั้นได้อย่างไร ลองมาดูวิธีการค้นหาดังต่อไปนี้

1. การค้นหาอีเมลที่มีไฟล์แนบ สามารถทำได้โดยใช้คำค้นหาว่า has:attachment

2. การค้นหาอีเมลที่มีไฟล์แนบชนิดใดชนิดหนึ่ง สามารถทำได้โดยใช้คำค้นหาว่า filename:ตามด้วยชนิดของไฟล์ เช่น ต้องการค้นหาอีเมลที่มีไฟล์แนบชนิด PDF ให้ค้นหาด้วยคำว่า filename:pdf

3. การค้นหาอีเมลที่มีไฟล์แนบชื่อใดชื่อหนึ่ง สามารถทำได้โดยใช้คำค้นหาว่า filename:ตามด้วยชื่อไฟล์แนบ เช่น ต้องการค้นหาอีเมลที่มีไฟล์แนบชื่อ Sales Report.xls ให้ค้นหาด้วยคำว่า filename:Sales Report.xls

4. การค้นหาอีเมลที่มีคำใดคำหนึ่งในชื่อของไฟล์แนบ (ในกรณีที่จำชื่อของไฟล์แนบแบบเต็มๆไม่ได้) สามารถทำได้โดยใช้คำค้นหาว่า filename:ตามด้วยคำที่ต้องการค้นหา เช่น ต้องการค้นหาอีเมลที่มีคำว่า report ในชื่อของไฟล์แนบ ให้ค้นหาด้วยคำว่า filename:report

Friday, December 16, 2016

วิธีค้นหาอีเมลที่มีขนาดต่างๆใน Gmailสำหรับท่านที่ใช้ Gmail และเคยประสบปัญหาพื้นที่เต็ม แล้วต้องการลบอีเมลที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้มีพื้นที่ว่างกลับคืนมา แต่ไม่ทราบว่าจะค้นหาอีเมลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างไร สามารถทำได้โดยใช้คำค้นหาว่า larger_than: ตามด้วยขนาดของอีเมล เช่น larger_than: 5mb 

นอกจากนี้แล้ว หากต้องการค้นหาอีเมลที่มีขนาดเล็กกว่าก็ให้ใช้คำค้นหาว่า small_than: ตามด้วยขนาดของอีเมล เช่น smaller_than: 1mb 

หรือจะใช้ทั้ง 2 คำร่วมกันก็ได้เช่น larger_than:500kb smaller_than:1mb เป็นการค้นหาไฟล์ที่มีขนาดระหว่าง 500kb-1mb เป็นต้น

เทคนิคการ Restart เบราเซอร์ Chrome ในคลิกเดียวโดยการใช้ Bookmark

หากคุณเป็นผู้ที่ต้อง Restart เบราเซอร์ Chrome บนคอมพิวเตอร์บ่อยๆเนื่องจากเครื่องมีหน่วยความจำไม่เพียงพอหรือต้องการทดลองบางสิ่งบางอย่างแล้วละก็ คุณสามารถสร้าง Bookmark เพื่อใช้ในการ Restart ได้อย่างง่ายๆดังนี้1. เปิดเบราเซอร์ Chrome ขึ้นมา
2. ให้กดปุ่ม Ctrl และ D พร้อมกัน (สำหรับเครื่องที่ใช้ Windows) หรือ Cmd และ D พร้อมกัน (สำหรับเครื่อง Mac)
3. ช่องชื่อ Bookmark ให้ใส่ว่า Restart Chrome 
4. คลิกที่ปุ่ม Edit (แก้ไข) แล้วพิมพ์ว่า chrome://restart ที่ช่องใส่ URL 
5. คลิกที่ปุ่ม Save (บันทึก)

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการ Restart เบราเซอร์ Chrome ก็เพียงแต่คลิกที่ Bookmark ที่ชื่อ Restart Chrome นี้

Friday, November 13, 2015

เทคนิคในการตั้งเวลาเพื่อส่งอีเมลจาก Gmail สำหรับผู้ใช้เบราเซอร์ Chrome

คุณสามารถตั้งเวลาส่งอีเมลในวันและเวลาที่คุณต้องการแม้ว่าคุณจะไม่ได้ Online ในขณะนั้น

ขั้นตอนในการตั้งเวลาส่งอีเมลจาก Gmail

1. ไปที่ Chrome Webstore และติดตั้งใช้งานส่วนขยายที่ชื่อ Boomerang

2. กลับเข้ามาในกล่องจดหมายของ Gmail ของคุณ (คุณอาจต้องกดปุ่ม F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ)

3. คลิกปุ่ม 'เขียน' และเขียนอีเมลของคุณ

4. ที่ด้านล่างของหน้าต่างให้คลิก "Send Later" และเลือกวันเวลาที่คุณต้องการจะส่งอีเมล

5. คลิก "Schedule" เพื่อบันทึกการตั้งเวลา

หมายเหตุ: คุณสามารถคลิกที่โลโก้ Boomerang ที่มุมขวาบนของหน้าต่างเบราว์เซอร์ Chrome ของคุณเพื่อดูและแก้ไขการตั้งเวลาส่งอีเมลของคุณ

นอกจากนั้นแล้วคุณยังสามารถตรวจสอบว่าผู้รับอีเมลของคุณได้เปิดอ่านอีเมลแล้วหรือไม่

Friday, August 1, 2014

วิธีการแปลภาษาใน Gmail โดยอัตโนมัติ

ท่านที่ได้รับอีเมลเป็นภาษาต่างประเทศใน Gmail สามารถเปิดอีเมลดังกล่าวแล้วสั่งให้ Gmail แปลภาษาให้โดยอัตโนมัติ โดยสามารถแปลภาษาต่างๆได้มากมาย  ดูรายละเอียดการใช้งานและการตั้งค่าได้ในวีดิโอข้างล่างนี้ข้อจำกัดของการแปลใน Gmail นี้คือแปลได้เฉพาะข้อความในตัวอีเมล ไม่สามารถแปลข้อความในไฟล์แนบต่างๆรวมถึงหัวข้อเรื่องของอีเมล

Thursday, July 31, 2014

วิธีการยกเลิกการส่งหรือดึงกลับ Email

สำหรับท่านที่ใช้ Gmail และเคยส่งอีเมลออกไปโดยไม่ตั้งใจ แล้วต้องการจะยกเลิกการส่งหรือดึงกลับอีเมลนั้น แต่ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร วิดีโอด้านล่างนี้่จะสอนวิธีการตั้งค่าใน Gmail เพื่อเปิดใช้บริการที่เรียกว่า "ยกเลิกการส่ง (Undo Sent)" ไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อที่ว่าในยามฉุกเฉิน คุณก็สามารถทำการยกเลิกการส่งอีเมลได้ทันท่วงทีปล.ในการยกเลิกการส่งอีเมลของ Gmail นั้นจะสามารถทำได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วินาทีหลังจากการส่งเท่านั้น หากพ้นจากนี้ไปแล้วก็ไม่สามารถยกเลิกได้