Friday, August 1, 2014

วิธีการแปลภาษาใน Gmail โดยอัตโนมัติ

ท่านที่ได้รับอีเมลเป็นภาษาต่างประเทศใน Gmail สามารถเปิดอีเมลดังกล่าวแล้วสั่งให้ Gmail แปลภาษาให้โดยอัตโนมัติ โดยสามารถแปลภาษาต่างๆได้มากมาย  ดูรายละเอียดการใช้งานและการตั้งค่าได้ในวีดิโอข้างล่างนี้ข้อจำกัดของการแปลใน Gmail นี้คือแปลได้เฉพาะข้อความในตัวอีเมล ไม่สามารถแปลข้อความในไฟล์แนบต่างๆรวมถึงหัวข้อเรื่องของอีเมล

No comments:

Post a Comment